สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 รวม 5 เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 กลุ่มจังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องมณีนพเก้า โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

แผนที่จัดประชุม

เวทีที่ 2 กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประดับเพชร อาคารศูนย์ประชุม โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนที่จัดประชุม

เวทีที่ 3 กลุ่มจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องมงกุฎเพชรแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

แผนที่จัดประชุม

เวทีที่ 4 กลุ่มจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

แผนที่จัดประชุม

เวทีที่ 5 กลุ่มจังหวัดหนองบัวลำภู เลย อุดรธานี และเพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องณัฐพงษ์ 1 โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แผนที่จัดประชุม
สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติม

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี  

เลขที่ 125 อาคาร เดอะปัณณ์ ชั้น 3
ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240

สายด่วนสายตรง 0-2943-9600-10 ต่อ 1624
มือถือ 081-9048180
โทรสาร 0-2943-9614 

อีเมล์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.