กิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สทนช. และ คณะที่ปรึกษาบริษัท  ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562