พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สทนช. และ คณะที่ปรึกษาบริษัท  ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน และ 30 กันยายน 4 ตุลาคม 2562 รวม 10 เวที ดังนี้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้ําชี ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน และวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 รวม 10 เวที ดังนี้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน และวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 รวม 10 เวที ดังนี้

Go to top