แผนที่พื้นที่โครงการ

เวทีที่ 1 ลำน้ำชีตอนล่าง

เวทีที่ 2 ลุ่มน้ำลำน้ำยัง

เวทีที่ 3 ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ 4/2

เวทีที่ 4 ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ 4/1

เวทีที่ 5 ลุ่มน้ำลำปาวตอนล่าง

เวทีที่ 6 ลุ่มน้ำลำปาวตอนบน ลำพันชาด

เวทีที่ 7 ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 1, ลำน้ำพองตอนล่างส่วนที่ 2 ห้วยสายบาตร, ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ 3  

เวทีที่ 8 ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1, น้ำพวย ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 2, ลำพะเนียง ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 3

เวทีที่ 9 ลุ่มน้ำลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1 , ลำสะพุง | ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2 , น้ำพรม
ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1, ลำน้ำเชิญส่วนที่ 2

เวทีที่ 10 ลุ่มน้ำลำกระจวน, ลำน้ำชีส่วนที่ 2/1 ลำคันฉู,
ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 และห้วยสามหมอ