ติดต่อโครงการ

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี
เลขที่ 125 อาคาร เดอะปัณณ์ ชั้น 3 ถนนคลองลำเจียก
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

  • สายด่วนสายตรง 0-2943-9600-10 ต่อ 1624
  • มือถือ 08-1904-8180
  • โทรสาร 0-2943-9614
  • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จัดทำโดย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 125 อาคาร เดอะปัณณ์ ชั้น 3 ถนนคลองลำเจียก
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
25/83-84 ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210