การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ําชี
ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 รวม 5 เวที

บรรยากาศภาพรวมของการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ

กลุ่มจังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องมณีนพเก้า โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร